Wersje językowe
Archiwum - Regulamin wersja 2 z 21.05.2014

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 .Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Lovecode Lingerie działającym pod adresem internetowym http://lovecodelingerie.pl

1.2. Właścicielem sklepu internetowego Lovecode Lingerie działającego pod adresem http://lovecodelingerie.pl jest Valmaar Enterprises, Inc. - Piotr Właziński, ul. Puławska 117/8,02-707 Warszawa, REGON 471087921, NIP 7261047530, rachunek bankowy Idea Bank nr 80195000012006012519110002, Kontakt: tel: 727 906 540, email: info@lovecodelingerie.com, zwany w dalszej części Regulaminu Sprzedającym.

1.3. Definicje pojęć
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; Klientami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat. (K. C. Art. 11-24) Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa kupna-sprzedaży, o jakiej mowa w dalszej części Regulaminu nie jest wiążąca.
  • Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym http://lovecodelingerie.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia
  • Towar (Towary) – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym;
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
  • Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
1.4. Administratorem danych osobowych jest Valmaar Enterprises, Inc. - Piotr Właziński, ul. Puławska 117/8,02-707 Warszawa. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania, w tym celu powinni skontaktować się ze Administratorem za pomoca e-mail na adres info@lovecodelingerie.com

1.5. Sklep prowadzi wysyłkową sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek. Sklep realizuje zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia poza granice Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Unii Europejskiej są realizowane pod adresem http://lovecodelingerie.com

1.6. Wszystkie zdjęcia i treści na stronie Sklepu są chronione prawem autorskim. Sprzedający nie wyraża zgody na kopiowanie i wykorzystywanie zdjęć lub treści ze strony Sklepu bez jego pisemnej zgody określającej warunki i pola eksploatacji.

2. CENY TOWARÓW I SPOSOBY PŁATNOŚCI
2.1. Ceny Towarów są podawane w PLN brutto i zawierają podatek VAT. Cena Towaru nie zawiera ceny przesyłki. Oferta i ceny Towarów ważne są do wyczerpania zapasów. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów oraz wprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedający ma prawo do zmiany cen bez podania przyczyny, a także do wycofania, w dowolnym momencie, określonych pozycji ze stanu Sklepu oraz dodawania nowych pozycji. Ceny podane w Sklepie nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem do składania ofert przez Klientów (art. 71 Kodeksu Cywilnego). Zmiana cen Towaru dla danego zamówienia nie może nastąpić po złożeniu zamówienia przez Klienta.

2.2. Klient ma możliwość wybrania następujących metod płatności
2.1.1. Przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedającego Idea Bank nr 80195000012006012519110002
2.2.2. Poprzez jeden z serwisów płatności elektronicznych dostępnych w serwisie Sklepu
a) transferuj.pl dla przelewów elektronicznych (regulamin świadczenia usług transferuj.pl https://secure.transferuj.pl/regulamin.pdf)
b) PayPal dla uzytkowników serwisu PayPal oraz użytkowników kart kredytowych (regulamin świadczenia usług PayPal https://cms.paypal.com/pl/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-content&content_ID=ua/UserAgreement_full&locale.x=pl_PL)
3. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
3.1. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych Klienta do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe Klienta podane podczas składania zamówienia są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

3.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok poprzez formularz dostępny na stronie Sklepu. Zamówienia są realizowane w dni robocze w godzinach 9-17. Przez złożenie zamówienia przez Klienta należy rozumieć dodanie wybranych Towarów z katalogu Sklepu do Koszyka i naciśnięcie przycisku „Zamawiam” a następnie wypełnienie w 2 krokach formularza zamówienia poprzez wybór opcji dostawy oraz płatności oraz podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. W przypadku wybrania opcji płatności przez PayPal pomiędzy krokiem 1 a krokiem 2 użytkownik zostaje przekierowany do serwisu PayPal gdzie wypełnia dane do płatności, którą jednak autoryzuje dopiero w kroku 2. Kliknięcie w 2 kroku przycisku „Złóż zamówienie” jest równoznaczne z ostatecznym złożeniem zamówienia.

3.3. Klient przed złożeniem zamówienia powinien dokładnie zapoznać się z opisem Towaru, widocznym na karcie Towaru i upewnić się że jest to Towar, który chce zamówić. Klient w szczególności powinien zwrócić baczną uwagę aby wybrać właściwy rozmiar zamawianego Towaru, który jest wyraźnie uwidoczniony na karcie towaru a następnie w Koszyku przed dokonaniem zamówienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wybranie rozmiaru przez Klienta.

3.4. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie sklepu oraz na poddany w trakcie zamówienia adres e-mail komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, przewidywanego czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta i Sklepu. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta, otrzymanie potwierdzenia złożenia zamówienia nie jest jeszcze potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży.

3.5. W przypadku przyjęcia jego oferty złożonej drogą elektroniczną przez niego w zamówieniu Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji na wskazany w zamówieniu adres poczty e-mail. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

3.6. Przyjęcie zamówienia do realizacji powinno nastąpić nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od momentu
a) w przypadku wybrania opcji płatności za pomocą przelewu tradycyjnego - zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego
b) w przypadku wybrania jednej z opcji płatności elektronicznych - poprawnej autoryzacji płatności w systemach transferuj.pl lub PayPal

3.7. W przypadku, gdy w ciągu 5 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

3.8. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania anulowania złożonego zamówienia w sytuacji niemożliwości jego realizacji z przyczyn zależnych od Klienta takich jak podanie przez Klienta nieistniejącego adresu dostawy, lub adresu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Przed anulowaniem zamówienia Sklep podejmie próbę kontaktu z Klientem celem uzyskania prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

3.9. Jeżeli do złożonego zamówienia została wykonana przedpłata a zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane z dowolnych przyczyn, wówczas Klient otrzyma zwrot całej wpłaconej kwoty, na rachunek bankowy, lub jeżeli płatność była realizowana kartą kredytową na rachunek karty którą została dokonana płatność. Zwrot wpłaconej kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
4. DOSTAWA TOWARU
4.1. Klient sklepu Lovecode Lingerie ma do wyboru następujące opcje dostawy zakupionego Towaru
4.1.1. Dostawa przesyłką kurierską realizowaną przez firmę spedycyjną UPS Polska Sp. z o.o. pod wskazany w zamówieniu adres dostarczenia. Czas dostawy 1-2 dni robocze od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
4.1.2. Dostawa do Paczkomatu InPost wybranego w trakcie składania zamówienia. Usługa ta realizowana jest przez spółkę InPost Sp. z o.o. Czas dostawy 1-2 dni robocze od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

4.2. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki. Koszt wysyłki jest uzależniony od wybranego rodzaju dostawy oraz od wysokości zamówienia
4.2.1. Dla zamówień poniżej 250 zł koszt przesyłki kształtuje się następująco:
a) Dostawa przesyłką kurierską UPS – 15 zł
b) Dostawa do Paczkomatu InPost – 10 zł
4.2.2. Zamówienia na minimum 250 zł i więcej, są dostarczane do Klienta na koszt Sklepu.

4.3. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera UPS, Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez odbiorcę przesyłki i kuriera.Odbierając przesyłkę z Paczkomatu InPost, Klient powinien sprawdzić stan paczki i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń, wybrać na ekranie Paczkomatu opcję dot. reklamacji i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

5. ZWROTY, WYMIANY I REKLAMACJE
5.1. Klient, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić w terminie 10 dni kalendarzowych bez podania przyczyn, składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie na piśmie. Termin 10 dniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. W przypadku odstąpienia od umowy Klient powinien odesłać na własny koszt zwracany Towar na adres: Valmaar Enterprises, Inc. Piotr Właziński, Puławska,117/8 02-707 Warszawa. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani przesyłek wysłanych za pobraniem

5.2. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 r." O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" - w razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (art. 7 ust.3). W związku z tym odstąpienie od umowy i zwrot Towaru o których mowa powyżej są możliwe tylko wówczas, gdy zwracany Towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Klient powinien być świadomy, że faktyczne użytkowanie przez niego Towaru przed złożeniem deklaracji odstąpienia od umowy i jego zwrotu może spowodować, w szczególności w odniesieniu do artkułów użytku osobistego takich jak bielizna oferowana w Sklepie, że nie będzie spełniona przesłanka art.7 ust.3 ustawy.

5.3. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy Sprzedający niezwłocznie zwróci Klientowi całą zapłaconą kwotę, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu Towaru.

5.4. Klientom przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 10 dni od otrzymania produktu. Klient powinien poinformować Sklep o tym na jaki model lub rozmiar chce wymienić zakupiony towar na piśmie wraz ze zwracanym towarem lub drogą mailową na adres info@lovecodelingerie.com. Zwracany towar Klient powinien na swój koszt przesłać na adres: Valmaar Enterprises, Inc. Piotr Właziński, Puławska,117/8 02-707 Warszawa. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani przesyłek wysłanych za pobraniem. Wymiana jest możliwa tylko wówczas, gdy zwracany Towar nie nosi żadnych śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Wymiana zostanie zrealizowana w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki przez Sklep z uwzględnieniem dostępności towarów na wymianę. W przypadku braku dostępności towarów na wymianę Klient otrzyma zwrot wpłaconej sumy jak w przypadku zwrotu Towaru.

5.5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą (wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie Sklepu, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Klient o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest pisemne zawiadomienie o wadzie w terminie do 1 miesiąca od daty jej wykrycia. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. Każdy reklamowany towar powinien posiadać oświadczenie reklamacyjne zawierające opisaną przyczynę reklamacji, imię, nazwisko i adres Klienta, numer zamówienia, a także deklarację żądań - z tytułu niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady.

5.6. Dla wszelkich oświadczeń na piśmie Klienta o jakich mowa w punkcie 5 niniejszego Regulaminu, Sklep nie wymaga używania specjalnych formularzy.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Niniejszy Regulamin jest w dowolnym momencie dostępny dla Klienta sklepu poprzez kliknięcie linku Regulamin w stopce strony Sklepu lub bezpośrednio pod adresem http://lovecodelingerie.pl/strona/regulamin

6.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu poprzez opublikowanie nowego Regulaminu na niniejszej stronie

6.3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24.11.2013. Ostatnia modyfikacja 21.05.2014
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl